header hands typing on keyboard

 

Z UWAGI NA ZAGROŻENIE PANDEMICZNE

DZIECKU PRZYCHODZĄCEMU NA BADANIA  I  ZAJĘCIA 

DO PORADNI MOŻE TOWARZYSZYĆ TYLKO JEDNA OSOBA  DOROSŁA.

PROSIMY O NIEPRZYPROWADZANIE DO PORADNI RODZEŃSTWA DZIECKA.

OBOWIĄZKOWE JEST NOSZENIE MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH USTA I NOS,

DEZYNFEKOWANIE RĄK I ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

DO PORADNI MOGĄ PRZYCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE!

Piknik rodzinny:"Grunt to zdrowie!"

 

Spotkania logopedów z przedszkoli i szkół

Zapraszamy logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach  w rejonie działania 

Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1  na spotkania  grupy szkoleniowo - superwizyjnej

Terminy spotkań w I półroczu 2021/2022

 22. 09. 2021 godz. 13-15

 22. 11. 2021 godz. 13-15

 18. 01. 2022 godz. 13-15

 

W trakcie spotkań ustalimy organizację współpracy poradnia - przedszkole/szkoła, udzielimy wsparcia w prowadzeniu trudnych

terapii logopedycznych, stworzymy zaplecze do wzajemnych konsultacji, wymiany doświadczeń i wiedzy,

jak również wzbogacenia dorobku logopedy w awansie zawodowym.   

Jesteśmy otwarte na Wasze potrzeby i propozycje.

Organizatorki: Anna Chytrowska, Małgorzata Materka

Zapisy na zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 2021/22

Zapisy na zajęcia w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA w roku szkolnym 2021/2022

Zapisy dzieci kontynuujących zajęcia rozpoczęte w poprzednim roku szkolnym, będą odbywały się w gabinecie 102 w dniach:

6 września 2021r. w godz. 16.00 - 19.00

7 września 2021r. w godz. 8.30 - 12.00

Istnieje możliwość zapisów telefonicznie, jednak korzystniejsza ze względu na dobór form i terminów jest wizyta w Poradni.

Przyjmowanie dokumentów nowych dzieci będzie prowadził przewodniczący zespołu WWRD mgr Piotr Olek od 13 września 2021r.
Na spotkania z przewodniczącym zespołu obowiązują zapisy telefoniczne  pod numerami: 

22 631-05-24,     22 631-08-23,    22 631-57-73,     519-818-489


Spotkanie dla rodziców dzieci rozpoczynających terapię Integracji Sensorycznej

Dnia 14 września 2021r. o godzinie 17.00

odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci zakwalifikowanych na terapię SI.

Zapraszamy Państwa do sali 203 na I piętrze.

                                                                      Terapeutki Integracji Sensorycznej 


Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej na rok szkolny 2021/2022

1. Na terapię integracji sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.
2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię integracji sensorycznej jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w sekretariacie lub wydrukowany ze strony internetowej: www.zppp1.waw.pl).
3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek SI w terminie od 01.09.2021r. do 10.09.2021r. w sali 303 w godzinach pracy terapeutek. Sekretariat nie zbiera formularzy.
4. Jeśli diagnoza procesów integracji sensorycznej była wykonywana poza terenem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, do formularza należy dołączyć jej kopię.
5. Możliwe jest złożenie dokumentów drogą elektroniczną. Zdjęcie lub skan formularza zgłoszeniowego oraz diagnozy integracji sensorycznej (jeżeli była wykonywana poza poradnią) będą przyjmowane pod adresem: m.daniluk@zppp1.waw.pl
6. Wszystkie zebrane formularze poddane zostaną weryfikacji pod kątem spełniania warunków formalnych do przyjęcia na terapię integracji sensorycznej.
7. Zapisy dzieci na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem Poradni :
22 631-05-24,     22 631-08-23,    22 631-57-73,     519-818-489
• Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , które nie realizują terapii w przedszkolu/szkole/innych placówkach, w dniu 13.09.2021r. w godzinach 09:00-10:00
• Dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w dniu 13.09.2021r. w godzinach 12.00-13.00
8. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 631-08-23
9. Zajęcia rozpoczynają się 14.09.2021 roku.Procedura badania i terapii funkcji wzrokowych

W ZPPP nr 1 przeprowadza się badanie i terapię funkcji wzrokowych dzieci w wieku 5 – 10 lat z rejonu działania ZPPP nr 1. Diagnoza funkcji wzrokowych zawiera ocenę: ostrości wzroku, płynności ruchów gałek ocznych (wodzenia), fikasacji, konwergencji, akomodacji, prawidłowości widzenia obuocznego i przestrzennego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności różnicowania kolorów, zakresu pola widzenia  ( dodatkowe informacje na stronie ZPPP nr 1 w zakładce "warto przeczytać", artykuł G.Głuszek i M.Janczewskiej p.t. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w nauce czytania i pisania )

Na badanie funkcji wzrokowych kieruje dziecko psycholog, pedagog lub terapeuta integracji sensorycznej pracujący w ZPPP nr 1. Powód skierowania na diagnozę  określony jest w indywidualnej dokumentacji dziecka.

Zapisy dzieci na diagnozę prowadzone są przez cały rok szkolny w sekretariacie poradni (bezpośrednio lub telefonicznie). Decyzję o rozpoczęciu terapii i czasie jej trwania podejmuje terapeuta funkacji wzrokowych na podstawie wyników badań diagnostycznych. Na podstawie wyników badania dziecko może: otrzymać zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu, zostać zakwalifikowane do udziału w terapii funkcji wzrokowych na terenie ZPPP nr 1, otrzymać zalecenie wykonania konsultacji: okulistycznej i ortoptycznej przez specjalistów ze służby zdrowia (lekarz okulista, ortoptystka) w celu oceny prawidłowości obuocznego widzenia i jego sprawności, a także ewentualnej kontynuacji terapii na terenie tutejszej poradni lub w specjalistycznej placówce medycznej.

W związku z powyższą procedurą od stycznia 2020 roku ZPPP nr 1 nawiązał współpracę z Centralną Przychodnią Rehabilitacyjno-Leczniczą PZN, w ramach której będzie możliwość dokonywania konsultacji ze specjalistami w zakresie okulistyki i ortoptyki dziecięcej.

W przychodni są zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści (lekarze okuliści ,wykwalifikowane ortoptystki, terapeuci widzenia).

Adres Przychodni : 00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26 tel. 22 635 67 02, 22 349 97 87 tel. 606 329 143, dyr. 22 635 67 33 e-mail: biuro@przychodniapzn.pl strona www: www.przychodniapzn

Osoby przeprowadzające  diagnozę i prowadzące terapię funkcji wzrokowych:

- pedagog Małgorzata Janczewska,

- psycholog, ortoptystka Katarzyna Rokicka 

 


PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1