REJON

LISTA PLACÓWEK W KTÓRYCH PRZEPROWADZAMY DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNE

  • Diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 0-3 lata (nieuczęszczających do przedszkoli) prowadzi Grażyna Dorodzińska i Lidia Magadzia

  • Diagnozę psychologiczną dzieci w wieku 3-5 lat (nieuczęszczających do przedszkoli) prowadzi Lidia Magadzia

  • Diagnozę psychologiczną dzieci i uczniów z rejonu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 (ul. Księcia Janusza) posiadających zaświadczenie lekarskie z rozpoznaniem Zespołu Aspergera lub autyzmu prowadzi Elżbieta Milewska
NAZWA PLACÓWKI ADRES PLACÓWKI PSYCHOLOG OPIEKUJĄCY SIĘ PLACÓWKĄ


PRZEDSZKOLA

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat" ul. Szlenkierów 8 Marta Krasowska
Przedszkole nr 47 „Mali Artyści” ul. Krochmalna 1 Anna Kostrzewska
Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego ul.Batalionu Pięść 4 Edyta Wrzesińska
Przedszkole nr 62 ul. Szarych Szeregów 6 Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 116 ul. Okopowa 31 Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipie 31 Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 124 ul. Dzielna 15b Katarzyna Bińczyk 
Przedszkole nr 127 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Nowolipki 21A Katarzyna Rokicka
Przedszkole nr 133 ul. Okopowa 7a Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 134 ul. Leszno 24/26A Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 135 ul. Ringelbluma 1 Milena Cieślak
Przedszkole nr 136 ul. Dobiszewskiego 3A Edyta Wrzesińska
Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow ul. Żytnia 71 Marta Krasowska
Przedszkole Integracyjne nr 209 ul. Deotymy 52 Grażyna Dorodzińska
Przedszkole nr 234 ul. Ożarowska 59 Marta Krasowska


Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki

ul. Tyszkiewicza 33

ul. Leonarda 6/8


Edyta Wrzesińska

Przedszkole nr 263 ul. Miła 39 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole nr 269 ul. Smocza 22 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole nr 289 ul. Twarda 60A Anna Kostrzewska
Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gaj" im. Warszawskiej Syrenki ul. Wieluńska 12 Anna Kostrzewska


SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 25 ul. Grzybowska 35 Milena Cieślak
Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Miedziana 8 Jolanta Krużyńska
Szkoła Podstawowa nr 63 ul. Płocka 30 Ewa Kęska
Szkoła Podstawowa nr 139 ul. Syreny 5/7 Jolanta Krużyńska

Podstawowa Szkoła Specjalna nr 147 

ul. Karolkowa 56

Renata Marciniak

uczniowie z autyzmem - Karolina Rosiak

Szkoła Podstawowa nr 166 ul. Żytnia 40 Monika Duszak
Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Ogrodowa 42/44

kl. 0-V - Małgorzata Szufel

kl. VI-VIII - Małgorzata Janiszewska

Szkoła Podstawowa nr 222 ul. Esperanto 7A Anetta Jeziorska
Szkoła Podstawowa nr 234 ul. Esperanto 5 Małgorzata Szufel
Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 ul. Deotymy 37

Renata Marciniak

oddziały przedszkolne - Marta Krasowska

dzieci/uczniowie z autyzmem - Renata Marciniak

Szkoła Podstawowa nr 386 ul. Grenady 16

Elżbieta Milewska
Szkoła Podstawowa nr 387 ul. Kasprzaka 1/3 Ewa Kęska
Szkoła Podstawowa nr 388 ul. Deotymy 25/33 Milena Cieślak
Szkoła Podstawowa nr 389 ul. Smocza 19 Anetta Jeziorska


LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Henryka Sienkiewicza ul. Sienna 53 Agnieszka Domeradzka 
Liceum Ogólnokształcące nr XXX im. Jana Śniadeckiego ul. Wolność 1/3 Małgorzata Janiszewska
Liceum Ogólnokształcące nr XL z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego  ul. Platynowa 1 Bogumiła Niewiadomska
Liceum Ogólnokształcące nr XLV im. Romualda Traugutta ul. Miła 26 Daria Szprynger
Liceum Ogólnokształcące nr CXIX im. Jacka Kuronia ul. Złota 58 Monika Duszak
Liceum Ogólnokształcące nr CLXI ul. Smocza 19 Anetta Jeziorska


ZESPOŁY SZKÓŁ

Zespół Szkół nr 7 (Liceum Ogólnokształcące nr CXXV, Technikum nr 3) ul. Chłodna 36/46 Bogumiła Niewiadomska
Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka (Technikum Elektroniczne nr 1, Branżowa Szkoła I st. nr 57) ul. Kasprzaka 19/21 Bogumiła Niewiadomska
Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2 ul. Jana Pawła II 69 Bogumiła Niewiadomska
Zespół Szkół Fototechnicznych ul. Spokojna 13 Bogumiła Niewiadomska
Zespół Szkół im. Michała Konarskiego (LO nr LXXXVIII, Technikum nr 26 i Branżowa Szkoła I st. nr 6)  ul. Okopowa 55a Agnieszka Domeradzka 
Zespół Państwowych Szkół Plastycznych ul. Smocza 6 Elżbieta Milewska
Zespół Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia nr 3

ul. Tyszkiewicza 42

Daria Szprynger

Technikum nr 29 w Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych   ul. Ogrodowa 16 Bogumiła Niewiadomska


PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Uśmiechu - Centrum" ul. Krochmalna 3 Lidia Magadzia
Przedszkole nr 217 Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Żelazna 97 Lidia Magadzia
Przedszkole "Bajka" ul. Radziwie 7 Lidia Magadzia
Przedszkole "Tik Tak" ul. Radziwie 7 Marta Krasowska
Przedszkole "Lula" ul. Syreny 20 Grażyna Dorodzińska
Publiczne Przedszkole Katolickie "Kwiatki św. Franciszka"  ul. Rabsztyńska 5 Anna Kostrzewska
Prywatne Przedszkole Lauder-Morasha ul. Wawelberga 10 Lidia Magadzia
Niepubliczne Przedszkole Waldorfskie ul. Żytnia 79 Lidia Magadzia
Integracyjne Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejski Dworek" ul. Górczewska 89 Grażyna Dorodzińska
Przedszkole "Małe Kajtki" ul. Działdowska Katarzyna Bińczyk
Przedszkole "Vizja"  ul. Okopowa 59 Milena Cieślak
Przedszkole "Mówi się" ul. Giełdowa Marta Krasowska
Przedszkole Kids & Co ul. Chłodna 51 Katarzyna Bińczyk
Przedszkole "Miasteczko Dzieci" ul. Ogrodowa 58 Lidia Magadzia
Punkt Przedszkolny "Watercolor Marina" ul. Żytnia 16 lok.A Lidia Magadzia

SZKOŁY NIEPUBLICZNE

Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi  ul. Bema 73/75

klasy 0-VI  Daria Szpryger

klasy VII-VIII Agnieszka Domeradzka

Szkoła Podstawowa "Akademia Dobrej Edukacji" ul. Górczewska 13 Agnieszka Domeradzka
Waldorfska Szkoła Podstawowa nr 71 ul. Wolność 2A Daria Szprynger
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Academy International Karolkowa 49 ul. Karolkowa 49 Daria Szprynger
Prywatna Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Wawelberga 10 Daria Szprynger
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Skargi ul. Bema 73/75 Agnieszka Domeradzka
I Społeczne Liceum Ogólnokształcące "Bednarska" ul. Zawiszy 13 Małgorzata Janiszewska
Katolicka Szkoła Podstawowa nr 7  ul. Ogrodowa 3A Agnieszka Domeradzka
Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Szkoła w kontakcie" ul. Karolkowa 62 Karolina Rosiak
Szkoła Podstawowa "Pod wielkim dachem nieba" ul. Ostroroga 18 Karolina Rosiak
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego "Vizja" ul. Okopowa 59 Anetta Jeziorska


Partnerzy