header hands typing on keyboard

ZAGROŻENIE PANDEMICZNE - ZASADY

1.  DO PORADNI MOGĄ PRZYCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY ZDROWE!

2.  DZIECKU PRZYCHODZĄCEMU DO PORADNI NA BADANIA I  ZAJĘCIA POWINNA TOWARZYSZYĆ
     JEDNA OSOBA DOROSŁA. 
PROSIMY O NIEPRZYPROWADZANIE DO PORADNI
     RODZEŃSTWA
 DZIECKA.

3.  ZACHĘCAMY DO UŻYWANIA MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH NOS I USTA, GDY ZNAJDUJECIE SIĘ
     PAŃSTWO Z DZIECKIEM 
W DUŻEJ GRUPIE OSÓB.

4.  NADAL WSKAZANE JEST DEZYNFEKOWANIE RĄK I ZACHOWANIE DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

ZAPISY DO ZESPOŁU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA 2023/2024

 

     Zapisy dzieci kontynuujących  wczesne wspomaganie rozwoju w tutejszym
    zespole będą odbywały się 
w dniach:

              7 września 2023r. w godz. 15.00 - 19.00 (gab. 207)
              8 września 2023r. w godz. 8.30 - 13.00 (gab. 207)

    Zgłoszenia NOWYCH dzieci do zespołu WWRD przyjmuje w formie
    telefonicznej przewodniczący mgr Piotr Olek od 5 września 2023r. w godzinach 
    swojej pracy. Przewodniczący wyznacza termin spotkania  z rodzicem dziecka.

   Podczas spotkania  rodzice:

 • składają dokumenty m.in. opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz inne ważne dokumenty dla rozwoju dziecka;
 • podpisują wymagane dokumenty;
 • są informowani o przydziale form terapeutycznych dla dziecka. 

   

    Zapisy pod numerami telefonów:    22 631 - 08 - 23,    22 631 - 57 - 73, 

                                                                     519 - 818 - 489

    Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju rozpoczną się 
   11 września 2023r.

          

Zapisy na diagnozę procesów integracji sensorycznej

W roku szkolnym 2023/2024 zapisów na diagnozę integracji sensorycznej (SI), dokonuje psycholog prowadzący sprawę dziecka.

Zasady rekrutacji na terapię metodą Integracji Sensorycznej w roku szkolnym 2023/2024

 1. Na terapię integracji sensorycznej przyjmujemy dzieci z rejonu działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, w wieku od 4 do 8 lat z aktualną, przeprowadzoną w ciągu ostatnich 12 miesięcy, diagnozą procesów integracji sensorycznej.

 2. Podstawą do przyjęcia dziecka na terapię integracji sensorycznej jest wypełniony formularz zgłoszenia (druk do pobrania w sekretariacie lub wydrukowany ze strony internetowej: www.zppp1.waw.pl).

 3. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi kserokopiami dokumentów wymienionych w formularzu, należy złożyć u terapeutek integracji sensorycznej w terminie od 04.09.2023r. do 08.09.2023r. w sali 303 w godzinach pracy terapeutek (8:00-18:00)

 4. Sekretariat nie przyjmuje formularzy zgłoszeniowych.

 5. Jeśli diagnoza procesów integracji sensorycznej była wykonywana poza terenem Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, do formularza należy dołączyć jej kopię.

 6. Możliwe jest złożenie dokumentów drogą elektroniczną. Zdjęcie lub skan formularza zgłoszeniowego oraz diagnozy integracji sensorycznej (jeżeli była wykonywana poza poradnią) będą przyjmowane pod adresem: m.daniluk@zppp1.waw.pl

 7. Wszystkie zebrane formularze poddane zostaną weryfikacji pod kątem spełniania warunków formalnych do przyjęcia na terapię integracji sensorycznej.

 8. Zapisy dzieci na terapię Integracji Sensorycznej prowadzone będą wyłącznie telefonicznie pod numerem Poradni : 22 631 - 06 - 24, 519 - 818 - 489,   22 631 - 08 - 23 w dniu 12.09.2023r. w godzinach 16:00 do 18:00.  Dla dzieci kontynuujących terapię zapisy odbędą się tego samego dnia w godzinach od 14:00 do 16:00.

 1. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 631 - 06 - 24

 2. Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci rozpoczynających terapię odbędzie się 13.09.2023 o godz. 17:00 w sali 203.

 3. Zajęcia rozpoczynają się 14.09.2023 roku.

Procedura badania i terapii funkcji wzrokowych

W ZPPP nr 1 przeprowadza się badanie i terapię funkcji wzrokowych dzieci w wieku 5 – 10 lat z rejonu działania ZPPP nr 1. Diagnoza funkcji wzrokowych zawiera ocenę: ostrości wzroku, płynności ruchów gałek ocznych (wodzenia), fikasacji, konwergencji, akomodacji, prawidłowości widzenia obuocznego i przestrzennego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętności różnicowania kolorów, zakresu pola widzenia  ( dodatkowe informacje na stronie ZPPP nr 1 w zakładce "warto przeczytać", artykuł G.Głuszek i M.Janczewskiej p.t. Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w nauce czytania i pisania )

Na badanie funkcji wzrokowych kieruje dziecko psycholog, pedagog lub terapeuta integracji sensorycznej pracujący w ZPPP nr 1. Powód skierowania na diagnozę  określony jest w indywidualnej dokumentacji dziecka.

Zapisy dzieci na diagnozę prowadzone są przez cały rok szkolny w sekretariacie poradni (bezpośrednio lub telefonicznie). Decyzję o rozpoczęciu terapii i czasie jej trwania podejmuje terapeuta funkacji wzrokowych na podstawie wyników badań diagnostycznych. Na podstawie wyników badania dziecko może: otrzymać zestaw ćwiczeń do wykonywania w domu, zostać zakwalifikowane do udziału w terapii funkcji wzrokowych na terenie ZPPP nr 1, otrzymać zalecenie wykonania konsultacji: okulistycznej i ortoptycznej przez specjalistów ze służby zdrowia (lekarz okulista, ortoptystka) w celu oceny prawidłowości obuocznego widzenia i jego sprawności, a także ewentualnej kontynuacji terapii na terenie tutejszej poradni lub w specjalistycznej placówce medycznej.

W związku z powyższą procedurą od stycznia 2020 roku ZPPP nr 1 nawiązał współpracę z Centralną Przychodnią Rehabilitacyjno-Leczniczą PZN, w ramach której będzie możliwość dokonywania konsultacji ze specjalistami w zakresie okulistyki i ortoptyki dziecięcej.

W przychodni są zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści (lekarze okuliści ,wykwalifikowane ortoptystki, terapeuci widzenia).

Adres Przychodni : 00-181 Warszawa, ul. Karmelicka 26 tel. 22 635 67 02, 22 349 97 87 tel. 606 329 143, dyr. 22 635 67 33 e-mail: biuro@przychodniapzn.pl strona www: www.przychodniapzn

Osoba przeprowadzająca diagnozę i  terapię funkcji wzrokowych:

- psycholog, ortoptystka Katarzyna Rokicka 

 

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1