• Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1

Bieżące informacje dotyczące pracy Zespołu Poradni znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI


O nas

Celem ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 1 jest niesienie pomocy

  • psychologicznej,
  • pedagogicznej
  • i logopedycznej.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nr 6 i 14 prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Wpółpracujemy z ich rodzinami, wspomagamy pracę nauczycieli. Dążymy do objęcia naszych klientów całościową opieką, strając się zaspokoić ich oczekiwania i potrzeby. Podstawą naszej pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną jest pogłębiona  diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

WIĘCEJ

PORADNIE 6 I 14, KTÓRE OD WRZEŚNIA 2013 R. TWORZĄ ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH NR 1
W WARSZAWIE, NALEŻĄ DO NAJSTARSZYCH TEGO TYPU PLACÓWEK W STOLICY, A ZAPEWNE I W KRAJU.

MAJĄ WIELOLETNIĄ TRADYCJĘ. POWSTAŁY POD KONIEC LAT 50-TYCH UBIEGŁEGO STULECIA JAKO PORADNIE SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI.

Oferta

MAŁE DZIECI I PRZEDSZKOLAKI

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE

ZOBACZ WIĘCEJ

RODZICE, OPIEKUNOWIE

ZOBACZ WIĘCEJ

NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

ZOBACZ WIĘCEJ

Partnerzy