• Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1

Bieżące informacje dotyczące pracy Zespołu Poradni znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI


O nas

Celem ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 1 jest niesienie pomocy

  • psychologicznej,
  • pedagogicznej
  • i logopedycznej.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nr 6 i 14 prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Wpółpracujemy z ich rodzinami, wspomagamy pracę nauczycieli. Dążymy do objęcia naszych klientów całościową opieką, strając się zaspokoić ich oczekiwania i potrzeby. Podstawą naszej pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną jest pogłębiona  diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

WIĘCEJ

PORADNIE 6 I 14, KTÓRE OD WRZEŚNIA 2013 R. TWORZĄ ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH NR 1
W WARSZAWIE, NALEŻĄ DO NAJSTARSZYCH TEGO TYPU PLACÓWEK W STOLICY, A ZAPEWNE I W KRAJU.

MAJĄ WIELOLETNIĄ TRADYCJĘ. POWSTAŁY POD KONIEC LAT 50-TYCH UBIEGŁEGO STULECIA JAKO PORADNIE SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI.RODO     KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 w Warszawie jest: Dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, ul. Zawiszy 13, 01-167 Warszawa.
  2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Zespole Poradni.
  3. Administrator danych osobowych - Dyrektor ZPPP nr 1 - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) dla Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 1 jest Pan Bogusław Budziak:   iod@dbfo-wola.waw.pl.

Oferta

MAŁE DZIECI I PRZEDSZKOLAKI

ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA

ZOBACZ WIĘCEJ

KLASY GIMNAZJALNE I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

ZOBACZ WIĘCEJ

RODZICE, OPIEKUNOWIE

ZOBACZ WIĘCEJ

NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI

ZOBACZ WIĘCEJ

Partnerzy