Zdjęcie przedstawiające wejście do budynku poradni.

Bieżące informacje dotyczące pracy Zespołu Poradni znajdują się w zakładce AKTUALNOŚCI


O nas

Celem ZESPOŁU PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ NR 1 jest niesienie pomocy

  • psychologicznej,
  • pedagogicznej
  • i logopedycznej.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne nr 6 i 14 prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży. Wpółpracujemy z ich rodzinami, wspomagamy pracę nauczycieli. Dążymy do objęcia naszych klientów całościową opieką, strając się zaspokoić ich oczekiwania i potrzeby. Podstawą naszej pracy terapeutycznej z dzieckiem i jego rodziną jest pogłębiona  diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna.

WIĘCEJ

PORADNIE 6 i 14, KTÓRE OD WRZEŚNIA 2013 R. TWORZĄ ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH NR 1
W WARSZAWIE, NALEŻĄ DO NAJSTARSZYCH TEGO TYPU PLACÓWEK W STOLICY, A ZAPEWNE I W KRAJU.

MAJĄ WIELOLETNIĄ TRADYCJĘ. POWSTAŁY POD KONIEC LAT 50-TYCH UBIEGŁEGO STULECIA JAKO PORADNIE SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI.

OfertaMAŁE DZIECI I PRZEDSZKOLAKI


ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁA PODSTAWOWA


ZOBACZ WIĘCEJ

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I PONADPODSTAWOWE


ZOBACZ WIĘCEJ

RODZICE, OPIEKUNOWIE


ZOBACZ WIĘCEJ

NAUCZYCIELE, SPECJALIŚCI


ZOBACZ WIĘCEJ

PARTNERZY

Dzielnicowe centrum integracji
Warszawska sieć pomocy dzieciom
Serwis pomoc dziecku
warszawski system wspierania uzdolnionych
Wolska Koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
MEN
Urząd Dzielnicy Wola
Kuratorium Oświaty w Warszawie
ORE
WCIES
Scroll To Top

2016-2021 Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych Nr 1